Hrad Kunětická hora
Hrad Kunětická hora a kouzelnice Bludimíra
si Vás dovoluje pozvat naSraz s lampiony, kterými si budeme svítit na cestu je
v pátek
1. dubna 2011 v 19.30 hodin
na parkovišti pod hradem.
Odtud se společn
ě
za ozbrojeného doprovodu
vypravíme na hrad,
který postupn
ě rozsvítíme do nové sezony.
Součástí akce je večerní prohlídka a n
ěkolik překvapení.
Předpokládaný konec akce je ve 22.00 hodin.
Vstupné: 70,- a 50,- Kč, d
ěti do 6 let zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu.